Články & návody

Klempířství Brno - zkušení klempíři, pokrývači a tesaři. Působnost především Brno a okolí. NESTSERVICE s.r.o. - pronájem bednění pro bednění stěn, sloupů, stropních konstrukcí. Působnost po celé ČR.

T R A M O N T A spol. s r.o. - zámečnictví a kovovýroba Brno.

Rekvalifikační kurzy Ostrava - široká nabídka rekvalifikačních kurzů v Ostravě a okolí. Možnost přidat rekvalifikační kurz zdarma.

Technický a stavební dozor pro všechny typy a velikosti staveb.

Karissa Corp SEzateplení fasád minerální vatou i polystyrenem.

Trápí Vás vlhké zdivo? Kontaktujte HW - PANTY, spol. s r. o.

Senior Park Hlušovice - alternativa pro domov pro seniory Olomouc.

MBL spol. s r.o. - stříkaný sklolaminát Brno.

ROSA In s.r.o. - rekuperace na klíč.

Kuchyně IN s.r.o. - nábytek na míru Jihlava.

FlexaMi Auto s.r.o. - repase vstřikovačů.

CASCADE-kuchyně s.r.o. - výroba kuchyní na míru.

Zámkář Jan Hanák - nouzové otevření dveří od bytu i auta v Brně a okolí.

DRATEL, s.r.o. - elektroinstalace Brno.

Údržba oken a dveří

Údržba oken a dveří je důležitý zásah pro udržení plné funkčnosti, bezpečnosti a dokonalého estetického vzhledu těchto součástí rodinného domu či bytu.

Nejvhodnější je provádět údržbu během podzimních či jarních měsíců, kdy teploty vnějšího prostředí a vlhkost vzduchu dosahují optimálních hodnot. V tomto článku vás seznámíme s některými praktickými radami týkajícími se údržby oken a dveří.

Pravidelné čištění

Okna by měla být pravidelně čištěna od prachu, nečistot a pavučin. K čištění použijte šetrný čisticí prostředek smíchaný s vodou a měkký hadřík. Zamezte použití drsných houbiček nebo abrazivních čisticích prostředků, které by mohly povrch nevhodně poškrábat. Kromě čištění skel je také důležité dostatečně čistit konstrukční profily. To pomůže udržet skvělý vzhled vašich oken. Při čištění rámů postupujte podobně jako při čištění samotného skla.

Ochrana těsnění
Pravidelně kontrolujte těsnění okolo oken. Pokud jsou těsnění poškozená nebo ztrácejí svou pružnost, může dojít k poklesu účinnosti. V takovém případě vyměňte poškozená těsnění, aby se zabránilo úniku tepla nebo naopak chladu z domácnosti, což ve výsledku zvyšuje náklady na elektrickou energii.

Olejování závěsů a pantů
Většina oken má plastové závěsy a panty. Pravidelné mazání těchto pohyblivých částí silikonovým olejem nebo speciálním mazacím prostředkem pro plastové díly, zajišťuje plynulé otevírání a zavírání oken.

Odstranění zaschlých skvrn
Pokud se na oknech objeví zaschlé skvrny, například od lepidla, můžete je opatrně odstranit pomocí plastové stěrky nebo neagresivního prostředku doporučeného výrobcem. Vyvarujte se použití agresivních chemikálií, jako jsou silná rozpouštědla, která by mohla poškodit povrch oken.

Zimní údržba
V zimě opatrně odstraňte led a sníh z oken za použití vhodného nástroje, který nezpůsobí poškození povrchu.

Periodická kontrola
Občasné zkontrolování stavu oken vám umožní odhalit potenciální problémy včas a přijmout opatření k jejich řešení.

Dřevěná okna a jejich specifika

Dřevěná okna mají svůj kouzelný vzhled, ale na druhou stranu vyžadují pravidelnou údržbu, aby zůstala krásná, funkční a odolná vůči povětrnostním vlivům.

Kontrolujte a pečujte o vaše dřevěná okna
Pravidelně překontrolujte vaše dřevěná okna co se týká možného poškození, hniloby nebo nadměrného srážení vlhkosti. Pokud naleznete nějaké defekty, je důležité je co nejdříve eliminovat, aby se zabránilo šíření problému.

Zvýšená vlhkost není žádoucí
Vyvarujte se použití příliš mokrého hadříku, protože přebytečná vlhkost může nevhodně a nenávratně poškodit dřevěnou konstrukci oken. Dřevo je náchylné k poškození vlhkostí, proto je důležité udržovat povrch oken suchý. Po dešti nebo sněhu osušte rámy a parapety, abyste zabránili absorbování vody.

Lakování anebo natírání zajistí dlouhou životnost
Dřevěná okna by měla být pravidelně lakována nebo natírána ochranným nátěrem, aby byla zachována jejich odolnost proti vlhkosti a slunečnímu záření. Nátěr pomáhá chránit dřevo před vlhkostí, ostrým slunečním zářením, resp. UV zářením a jinými nepříznivými povětrnostními vlivy. Frekvence lakování závisí na typu nátěru a okolních podmínkách, ale obecně je doporučeno provádět renovaci nátěru každých 3-5 let. Při lakování nebo natírání dejte pozor na to, aby byl použit kvalitní ochranný nátěr, který chrání dřevo a zároveň umožňuje dřevu dýchat.

Oprava poškození
I drobné poškození povrchu oken, jako jsou oděrky, popraskání nebo škrábance, by měly být co nejdříve opraveny, aby se zabránilo dalšímu zhoršování a rozšiřování těchto štěrbin, do kterých by zatékala voda a kondenzovala vzdušná vlhkost.

Úprava utěsnění
Pokud se postupem času objeví v místnosti průvan nebo vlhkost v blízkosti oken a parapetů, může to být signál, že jsou těsnění poškozená nebo příliš zastaralá. V takovém případě je vhodné je vyměnit, zejména před nadcházejícím zimním obdobím.

Plastová okna jsou poměrně jednoduchá na údržbu

Údržba plastových oken je relativně snadná, neboť plastové materiály jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a nevyžadují tolik péče jako jiné materiály, jako je dřevo či kov. V tomto případě platí obecná pravidla údržby oken, která zmiňujeme v úvodu. Lze připomenout zejména vyloučení abrazivních čisticích prostředků, které by mohly povrch poškrábat. Naopak se doporučuje plastové materiály lehce přeleštit a zvláště pak vytřít do sucha jemným textilem typu froté, mikrovlákno, bavlna, apod.

Velká plastová okna, která používáte ke vstupu na terasu nebo okna, jež používáte k pravidelnému větrání je vhodné opatřit ochrannou sítí proti vniknutí hmyzu. Ten se zejména v letních měsících hromadí v domácnosti a nejenže značně obtěžuje členy domácnosti, ale znehodnocuje výmalbu stěn a stropů.

Hliníková okna

Hliníková okna jsou vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a vyžadují méně údržby než kupříkladu dřevěné profily. Přesto je důležité provádět jejich pravidelnou údržbu, aby zůstala atraktivní a zcela funkční.

Ochrana proti soli a korozivním vlivům
Pokud se vaše nemovitost nachází v oblasti s mořským vzduchem nebo slanými silnicemi, mějte na paměti, že sůl a korozní faktory mohou ovlivnit hliníkové povrchy. Pravidelně oplachujte okna čistou vodou, abyste odstranili sůl a jiné korozní látky.

Ochranné nátěry
I hliníková okna mohou být opatřena ochrannými nátěry, a to takovými, jenž chrání povrch před korozí a povětrnostními vlivy. Pravidelně kontrolujte stav nátěrů a v případě potřeby provádějte opětovný nátěr.

Ošetření spojů
Zkontrolujte spoje i uzávěry hliníkových oken a ujistěte se, že jsou stále pevné a funkční. Případné uvolněné spoje přitáhněte anebo opravte.

Mazání pohyblivých částí zajistí plynulost
Pohyblivé části hliníkových oken, jako jsou závěsy a panty, by měly být regulérně mazány speciálním mazivem určeným pro hliník. Jen takto zajistíte plynulé otevírání a zavírání hliníkových oken.

Nezapomínejte na seřízení oken

Seřízení oken je důležitý proces, který zajistí správné fungování oken, těsnost a mimořádné pohodlí v daném interiéru. Pokud máte potíže s otevíráním, zavíráním nebo těsností oken, může být čas na jejich odborné seřízení. Následující kroky vám naznačí, jak postupovat při sezónním seřizování oken.

Vizuální kontrola je účinná
Prvním krokem je provedení vizuálního ověření okenních rámů, těsnění i samotného zasklení. Zkontrolujte hlavně, zda jsou rámy a závěsy ve správné pozici. Také se podívejte na těsnění, zda není poškozené. V případě, že máte okna s otočnými panty nebo jiným typem ovládání, zkontrolujte, zda nejsou panty uvolněné nebo poškozené. Otočná okna by měla být v rovné poloze, snadno otevíratelná a obdobně i uzavíratelná.

Nezbytné je seřizování závěsů
Většina oken má mechanismy, kterými lze závěsy seřizovat. To může zahrnovat šrouby nebo jiné nastavitelné části. Ujistěte se, že jsou závěsy rovné a umožňují plynulé otevírání a zavírání oken. Otevřete a zavřete okno několikrát po sobě, sledujte jaké jsou případné potíže a vyhodnoťte situaci. Pokud se okno těžce otevírá nebo zavírá, může to znamenat, že je potřeba upravit anebo alespoň řádně vyčistit okenní závěsy.

Kontrolujte těsnost okenních rámů
Ujistěte se, že jsou všechna těsnění okolo oken v dobrém stavu a těsní správně a efektivně. Těsnost by měla účinně zabraňovat pronikání vzduchu a nadbytečné vlhkosti. Aby byla zajištěna úplná těsnost oken, proveďte test pomocí svíčky nebo doutníku. Držte zapálený plamen poblíž těsnění a sledujte, zda se plamen pohybuje. Pokud se plamen rozkmitá, znamená to, že těsnění není dostatečně účinné.

Prověření spojů u speciálních typů oken
Pokud máte okna skládací nebo posuvná, zkontrolujte spoje i lišty. Přesvědčte se, že jsou součásti ideálně zasazeny, jsou nepoškozené a plně funkční. Pokud máte více možností polohy oken, zkuste je otevřít a zavřít v různých úhlech. To vám pomůže zjistit, zda jsou všechny části plně funkční.

Ověřte funkčnost zámků
Zkontrolujte, zda jsou zámky na oknech provozu schopné a bezpečné proti nechtěnému odcizení hmotného majetku z vaší domácnosti.

Mějte na mysli údržbu dveří

Prioritou je zajištění bezpečnosti
Ověřte, zda jsou zámky a uzamykací mechanismy na dveřích v dobrém stavu. Bezpečnost je totiž klíčová pro vaše pohodlí a obzvláště váš klid na duši. Údržba dveří je rozhodující pro jejich dlouhou životnost, provoz a dokonalý estetický vzhled. Bez ohledu na to, zda se jedná o vchodové dveře, vnitřní dveře nebo jiný typ, následující rady vám pomohou je udržet v nejvhodnějším stavu. Zrevidujte rovněž, zda nejsou panty a závěsy uvolněné nebo poškozené. V případě potřeby je utáhněte nebo zcela vyměňte za nové.

Vyčištění uzamykacích systémů i klik
V zámcích dveří, kličkách a ručkách se může hromadit nečistota a prach. Čas od času je vyčistěte a můžete je také lehce namazat speciálním mazivem, aby se udržela plynulost pohybu. Taktéž závěsné panty na dveřích by měly být pravidelně mazány k tomuto účelu vhodným olejem.

Čistota je základ úspěchu
Pravidelně otírejte dveře od prachu, nečistot, šmouh a otisků prstů. Použijte mírný čisticí prostředek a měkký hadřík, který nepoškrábe povrch. Malé poškození povrchu dveří, jako jsou škrábance nebo oděrky se můžete pokusit opravit dle návodů výrobce. Větší poškození by mělo být řešeno profesionálně.

Funkční těsnění zajistí úsporu energií
Zkontrolujte těsnost dveří, zejména pak u vchodových dveří. Těsnění by mělo být v dobrém stavu a těsnit tak, aby nepropouštělo vzduch ani vzdušnou vlhkost.

Pečlivě se starejte o povrchy dveří
Dveře by měly být chráněny před vlivy počasí, zejména pokud jsou venkovní. Používejte vhodný nátěr nebo ochranný povlak, aby byl povrch odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření. V zimě odstraňte sníh, respektive led z povrchu vchodových dveří, abyste zamezili poškození a zajistili plynulé otevírání a zavírání.

Zamezte vniknutí hmyzu
I u vchodových dveřích může být ochrana proti nežádoucímu hmyzu důležitá. Použijte síťky nebo jiná ochranná opatření, abyste zabránili pronikání hmyzu do interiéru.

Je důležité si uvědomit, že každý materiál a typ oken či dveří může vyžadovat specifickou údržbu. Vždy byste se měli řídit doporučeními od konkrétního výrobce a v případě větších oprav či údržby zvažte spolupráci s profesionálním odborníkem. Dodržováním zásad uvedených v tomto přehledu, zajistíte zachování dřevěných, plastových a hliníkových oken i dveří v dobrém stavu a prodloužíte tak jejich životnost. Pokud se necítíte dostatečně pohodlně anebo nedisponujete časovými možnostmi, co se týká provedení seřízení, můžete vždy kontaktovat odborníka na instalace a renovace oken i dveří, který vám pomůže s profesionálním seřízením a opravou oken.

Jednou z firem zabývající se prodejem a montáží kvalitních značkových oken a dveří je Imca CZ s.r.o. z Prahy. Tato společnost dodává jak okna plastová, hliníková i dřevěná, dále vstupní i interiérové dveře a veškerou stínící techniku. Máte-li v úmyslu výměnu nebo instalaci těchto součástí u vaší nemovitosti, neváhejte kontaktovat tuto společnost telefonicky či prostřednictvím zprávy a domluvit si nezávaznou schůzku.

Fotografie